Smiley face
  • Home

De pracht van het woord van God

Als je  Gods woord alleen maar als geschiedenis leest, mis je ontzettend veel.  Toen ik voor   eerst hoorde over de uittocht uit Egypte was ik verbaasd over de geweldige rijkdom in het woord van God. Het kwam door de tekst: ook ons paaslam is geslacht….!   1 K0r.5:7) Het viel mij op dat alles precies moest gebeuren zoals Mozes het van God had ontvangen.

PASEN  betekent voorbijgaan.  De doodsengel ging voorbij als er was voldaan als bloed van het geslachte lam op de deurposten was aangebracht, behalve op de drempel.   Achter het bloed was leven.

Let op onderstaande vergelijkingen:

  • Farao een type van satan.
  • Egypte een beeld van de wereld.
  • Verlossing alleen door het bloed van het Lam.
  • Het lam moest in het vuur gebraden worden – Gods toorn.
  • Het moest onberispelijk zijn – het zondeloze leven van de Here Jezus.
  • Met bittere kruiden eten – zijn bittere lijden.
  • Ongezuurd brood – zuurdesem is een typebeeld van de zonde – Jezus was zondeloos.
  • Lendenen omgord – zij moesten vlug uit Egypte, niet aarzelen.
  • Een staf in de hand – wij zijn pelgrims – ook is de staf Gods woord waardoor we ons laten leiden.

Door deze prachtige vergelijkingen ging het woord van God voor mij nog meer leven en kreeg ik  daardoor nog meer honger naar het woord van God.   De hele reis van Egypte naar Kanaän is vol van symboliek.

Kor. 10 zegt er dit over:

Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden.G ods woord zegt, dat alles wat  eerder werd geschreven  voor  ons tot  boorbeeld geschreven. (1 Kor 10)..

We storten neer…!

“Jan, wil je een keer een eindje met me vliegen, het is mooi weer.´

“Nou, George, dat is een goed idee.”

“Stap maar achterin.”

De motor wordt gestart en hotsend en botsend stijgt het vliegtuigje op. Jan zit te genieten hij iet het meer dat net een kleine plas lijkt. Het prachtig boven het oerwoud te vliegen. Daar ziet hi de rande van het witte strand dat prachtig afsteekt tegen de blauwe zee,

“Hoe vind je het”, roept George naar Jan.”

“Ik  zit te genieten.”

George zegt: ”Achter die heuvel is na 10 minuten vliegen de zendingspost van Henk de Wilde.”

“O ja? Laat he maar lekker zitten. Ik mag die vent niet. Hij heb me laatst tijdens een conferentie het voor gek gezet. Hij denkt altijd dat hij gelijkt heeft, een nare vent.”

Waarom nou…?

Woedend kijken  de broers Jozef aan. “En jongetje, jij denkt zeker dat we ooit voor je zullen buigen, vergeet het maar.” Nu is het onverwachte mogelijk, om Jozef een toontje lager te laten zingen. Ze zien hem aankomen. Ze springen als een man op hem af en gooien hem in een droogstaande put. Even later wordt hij verkocht  aan voorbijgaande lui op reis naar Egypte. Zo van dat vervelende  ventje zijn af.   In Egypte koopt Potifar Jozef. Door de nare, overspelige, vrouw van zijn baas, komt hij onschuldig in de gevangenis terecht.

Maar eer zijn dromen waren uit gekomen heeft hij heel veel verdrietige dingen mee moeten maken. Waarom nou…?! Ja het woord  ‘waarom’ wordt vaak gebruikt en het bemoedigt niet altijd. Misschien gebruik jij dat woord ook weleens en dat kan ik goed begrijpen, maar het is beter om een andere instelling te hebben. Wat ik je nu ga zeggen zal je enorm bemoedigen.

Weet je waarom Jozef dit allemaal mee moest maken? De  oude vertaling zegt in  ps. 105, dat Jozef doorlouterd moest worden.Wat is doorlouteren?  De goudsmid kookt b.v.  goud en schept er iedere keer van boven het vuil  eraf. En weet je hoe vaak hij dit doet­? Net zolang tot hij zijn eigen beeltenis in het goud ziet.

God wilde Jozef doorlouteren en daarom werd hij door zijn broer geminacht en verkocht.  Maar onverwachts is hij onderkoning geworden in Egypte en op een dag stonden hele goede bekenden voor zijn troon: zijn bloedeigen broers. En zijn dromen kwamen uit. Eerst bogen zij voor hem (gen.42:6), daarna knielden en bogen zij  voor hem (gen.43:28)  en ten slotte wierpen zij zich ter aarde voor. hem. (gen. 44:14) Door God werd hi als het ware doorlouterd. Hij moest zijn broers vergeven. Hij moest de vrouw van Potifar vergeven en ook de schenker die hem was vergeten. En…. ‘hij  moest zelfs God vergeven’… ! God had zijn hand er in gehad. Want er staat: God zond een man vooruit. Jozef werd al slaaf  verkocht. Jozef heeft door alle moeite en verdriet nooit God verlaten, omdat hij diep in zijn hart wist dat God een bedoeling met al het gebeuren had. Hij wist zeker dat zijn dromen uit zouden komen. Hij zei tegen Farao dat het zeker was dat alles zou gebeuren, omdat de vorst tweemaal had gedroomd.

Je zit misschien ook in een probleem. Geef nooit op. Jozef zei tegen zijn broer: ”Gij hebt wel kwaad tegen mok mij gedacht, maar    God heeft het ten goede bedacht.”

Waarom nou…..?  Wacht maar af. De zegen ligt al klaar en op een heel andere wijze dan je zelf ooit heeft bedacht. Zit je in de put? Grijp het geloofstouw vast dat Jezus je heeft toe geworpen. Hij kan  redden en troost geven.En later ga je echt zeggen: God heeft toch alles doen medewerken ten goede.

De ontsnapte slaaf

Het is gebeurd in Amerika, in de tijd van de slavernij. Een slaaf heeft kans te vluchten. Met angst in zijn ogen, rent hij voor zijn leven. Hij kan bijna niet meer, in de verte hoort hij de honden van zijn baas aankomen. Ze komen steeds dichterbij. Ook hoort hij hoefgetrappel. Hij kijkt iedere keer achterom, bijna heeft hij zijn doel bereikt. Zal hij het halen? Nog enkele tientallen meters. Ja, nu is hij er. Hij is aangekomen bij het huis van een zendeling. Zonder te kloppen rent hij naar binnen. Hij klemt zich vast aan de zendeling. Dan wordt de deur opengesmeten. “Eruit, brult de slavendrijver.” Ge zendeling zegt: ”Laat me los , jongen.” Hij vraagt aan de slavendrijver: “Is deze jongen van u?”
“Inderdaad”, is het nijdige antwoord, “ik zal hem met de zweep geven.” Hij dringt verder het huis binnen, heft de zweep omhoog, wil slaan. Dan….springt de zendeling tussen de boze, briesende man en de jongen in, en krijgt een striemende, bloedige klap in zijn gezicht. Onthutst laat de wrede man zijn zweep hangen. “Pardon, prediker, zo heb ik het niet bedoeld.” De zendeling kijkt de man diep in de oenen zegt dan: ”Ik koop deze jonen.” De op geldbeluste man vraagt een hoog bedrag. De zendeling loopt naar de kast, haalt er een geldkistje uit. Hij telt het geld uit voor de jongen. Eigenlijk telt hij zijn verlof uit. Van dat geld zou hij een paar maanden naar zijn geboorteland gaan.
Angstig staat de jongen in een hoek van de kamer. Met opluchting ziet hij dat zijn meedogenloze man met een grijns vertrekt. Met angst in zijn stem vraagt de jongen: “Wat nu?”
De zendeling doet de deur open en zegt: “Jongen, je bent vrij..”
Huilend valt de jongen op zijn knieën, staat zijn armen om de benen van de zendeling en met betraande ogen kijkt hij de zendeling aan en zegt: “Meester, u wil ik mijn hele leven dienen.”

Wij werden ook allemaal achterna gezeten door de duivel. Maar je bent gekocht, nee”, niet met goud of zilver, maar met het kostbare bloed van de Here Jezus.
Laten ook wij met een dankbaar hart zeggen; “Meester, U wil ik mijn hele leven lang van ganser harte dienen.”

Afbeelding1

Tegen de slijpsteen, auw wat heerlijk

Misschien heb jij ook wat aan dit artikel en wellicht is onderstaand :Mijn vader was kleermaker. Hij was nogal zuinig op zijn gereedschap. We mochten nooit aan zijn scharen komen. Maar op een dag maakte ik iets sensationeels mee.

De scharensliep kwam aan  de deur en ik mocht zo’n hele grote schaar laten slijpen. M’n jongensogen volgen elke handeling van de scharenslijper. Ik kan m’n ogen niet geloven. Hij slaat met een forse klap de schaar uit elkaar. O, dacht ik, als mijn vader dit ziet, is hij vast kwaad. Kijk nou eens…! De man houdt de schaar tegen de snel draaiende slijpsteen aan, de vonken vliegen eraf. Ik dacht: man hou toch op, er schiet niets meer van die prachtige schaar over! Maar gelukkig   is hij nu klaar, slaat een nieuwe pin in de schaar, geeft hem een beetje olie, neemt een stukje papier en knipt er met het grootste gemak stukken af.

Begeren is vaak groter dan het bezit

DE SLAAPKAMER

Afbeelding1Jullie hebben al wekenlang naar dat prachtige slaapkamerameublement gekeken. Samen  zag je het in gedachten al staan in de slaapkamer. O, het verlangen wordt steeds groter, en uiteindelijk gaan jullie de winkel binnen en je koopt het meublement. Nu staat het in de slaapkamer en de begeerte  is vervuld.

Je ligt samen in bed; ” Mooie kast, vrouw.”

“Zeker jongen, maar die kaptafel is ook geweldig.”

“Zeker, alles past ook zo goed bij de vloerbedekking en de gordijnen, vrouw.”

Maar het genieten van het bezit gaat van lieverlee verflauwen en het ellendige is: je ziet amper het meublement omdat je meestal slaapt. Je ziet het als vrouw alleen als het bed opgemaakt wordt en dan ben je weer weg. Na een tijdje vind je het bezit doodgewoon.

kasteel

Trek het varken eens aan zijn staart

Bluf is een van de belangrijkste krachten in een oorlog. Churchill was zo’n bluffer. Van hem is de uitspraak: tien angsten, negen komen er niet van uit! In de Middeleeuwen had met de tactiek van de belegering. Het voedsel en drinkwater moest eens een keer opraken en men werd dan wel gedwongen om zich over te geven. Men kende toen zelfs al de bacteriologische oorlogsvoering. Om drinkwater te vergiftigen, gooide men toen kadavers in de slotgrachten.

Eens kwamen bewoners van een kasteel in grote problemen. Zij waren al wekenlang belegerd, maar hadden zich nog niet overgegeven.  Zij hadden een list bedacht, om de vijand te ontmoedigen. Iedere dag verschenen er enkele weldoorvoede mannen op de muur, die de vijand vanachter de kantelen bespotten: “Jullie krijgen ons nooit klein, we hebben eten zat, we hebben standvastige burgers en een goed verdedigingsleger.”

Vruchtboom

Wandelen – Staan – Zitten

Wandelen, staan, zitten. Fijn, dat je deze korte artikelen wilt lezen. We gaan samen wandelen door de bijbel heen. We komen bergen en dalen tegen, maar echt, het leven met de Heer is de moeite waard, ook al gaat alles niet gladjes. Soms is het beter om niet alles ineens te lezen. We gaan dus niet rennen, maar een beetje kuieren. Af en toe staan we even stil. We overdenken de dingen en het is zeker dat iedere dag je geloof zal gaan groeien. Psalm 1 begint al heel bijzonder: welzalig, wat een geluk. Wandel niet in de weg van de goddelozen, want het begint eerst met wandelen, dan staan en tenslotte zitten in hun omgaan tegen God. Maar jij gaat het anders doen: je gaat overpeinzen, nadenken over wat je leest. Je gaat het toepassen in dag en nacht,  in voor- of tegenspoed.

Afbeelding1

Lastig hoor, sprinkhanen

Wat een onderwerp zult u zeggen. Wat heb ik met sprinkhanen te maken. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Vooral wanneer het leven niet al te gemakkelijk is, springen deze ‘beesten’ bovenop je nek.
Het volk van Israel had ook last gehad van sprinkhanen en dat kwam vooral doordat dit volk het niet zo nauw nam met de relatie met God. Doordat zij Hem geen aandacht schonken viel als het ware de bescherming weg, en sprinkhanen kregen vrijspel. Oogsten werden vernietigd er bleef geen kruimel uit de aren meer over gevolg: bittere armoe.
Maar als het volk in het nauw werd gedreven dan riepen zij tot de Here en God betoonde zijn barmhartigheid en verloste hen van de vijand. Bovendien gaf God het verlorene dubbel terug.